CONTACT DATA

Spółki s24

  • 00-090 Warsaw
    Aleja Solidarności 75 lok. 26
  • info@spolkis24.pl

UPROSZCZONA REJESTRACJA SPÓŁKI S24

S24

Wybrane spółki i spółki prawa handlowego, tj. Spółka jawna, spółka komandytowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą być zakładane i rejestrowane online przy użyciu przyspieszonej procedury „S24”.

W przypadku czynności związanych z rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego członkowie zarządu / partnerzy mogą być reprezentowani przez upoważnionego przedstawiciela, który przygotowuje dokumenty, wnosi odpowiednie opłaty i podpisuje wniosek.

Image module

Sadkowski i Wspólnicy Spółka komandytowa | All rights reserved

Executed by: F-media