Czym jest s24?

Wybrane spółki prawa handlowego, tj. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być utworzone i zarejestrowane przez Internet, tj. w trybie S24.

W ramach tej procedury, umowa spółki tworzona jest przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To samo dotyczy pozostałych dokumentów wymaganych do rejestracji spółki.

Umowa spółki jest umową standardową, bowiem swoboda ustalania treści zapisów umowy nie jest tak duża jak w przypadku tradycyjnej umowy sporządzanej u notariusza.

Dlaczego warto?

system umożliwia podpisanie umowy spółki w różnych wariantach bez udziału notariusza
wniosek przekazywany jest do właściwego sądu rejestrowego drogą elektroniczną
czas rejestracji spółki w tym trybie to z reguły jeden dzień roboczy
  • możliwość rejestracji spółki za pośrednictwem pełnomocnika
  • w czynnościach związanych z rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego członków Zarządu/wspólników może reprezentować pełnomocnik, który przygotowuje dokumenty, opłaca i podpisuje wniosek.

Korzyści płynące z rozwiązania s24, są tak duże, że dla osób nie mających potrzeby konstruowania w umowie swojej spółki, skomplikowanych konstrukcji prawnych, rejestracja spółki w trybie s24 jest idealnym rozwiązaniem.

Pomoc specjalistów
Do świadomego wyboru wariantów dostępnych do utworzenia umowy spółki handlowej, korzystając nawet z wzorca umowy, konieczna jest znajomość regulacji prawnych dotyczących co najmniej wybranej spółki.

Skorzystaj z pomocy specjalisty www.sadkowskiiwspolnicy.pl

Wkłady pieniężne!
Do spółki rejestrowanej w trybie s24 wnosić można jedynie wkłady pieniężne. Dopiero podwyższenie kapitału zakładowego spółki już zarejestrowanej może zostać pokryte wkładami niepieniężnymi lub pieniężnymi.

Poznaj szczegóły oferty: oferta s24